HVĚZDA PARDUBICE


PARDUBICKÝ ATLETICKÝ MÍTINK 2023

31. ročník

VELKÉ CENY PARDUBICKÝCH FIREM A PODNIKŮ

 

 

Datum: 6. června 2023 od 16.00 h    

 

Místo: Městský atletický stadión v Pardubicích na Dukle, Čs. Armády 2515


Startují: řádně přihlášení jednotlivci


Přihlášky: atletické oddíly přihlašují své závodníky přes webovou stránku ČAS a to od pondělí 29. 5. 2023 do neděle 4. 6. 2023 do 24:00 hodin. Seznam přihlášených bude k dispozici na stránkých ČASu. Přihlášky cizinců a pozdější přihlášky posílejte na hvezda-pardubice@seznam.cz nebo na karnikova@atletika-pardubice.cz

Startovné: 150,- Kč za každý start přihlášený předem, úhrada při prezentaci v den závodu, minimálně hodinu před zahájení disciplíny. 


V tříhodinovém bloku sportovních soutěží proběhnou Velké ceny pardubických firem a podniků. Můžete se těšit na 8 atletických disciplín za účasti i nejlepších českých atletických reprezentantů, včetně atletů ze zahraničí a také na 6 vložené běhy pro žákovské kategorie.

 

Disciplíny:

Muži: 100 m, 600 m, dálka, koule, disk, kladivo

Ženy: 100 m, 600 m, dálka, koule, kladivo

Dorostenky: 100 m překážek

Žáci: 60 m, 150 m

Žákyně: 60 m, 150 m


 

Odměny: pro první tři závodníky jsou připraveny finanční odměny, žákovské kategorie získají diplom.

               Velké ceny: 1. = 4.000,-  2. = 2.500,-  3. = 1.000,-

               Malé ceny:  1. = 1.500,-  2. = 1.000,-  3. =   500,-

  

PROPOZICE        SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH       VÝSLEDKY 

 

 
 
Tento největší závod východočeské atletiky je mezi sportovci velmi oblíben. Věříme, že stejně, jako v letech minulých, proběhne celá akce ve slavnostní atmosféře a za účasti celé řady osobností kulturního, společenského, sportovního i politického života nejen města Pardubic. Každoročními účastníky jsou přední reprezentanti české atletiky, v průběhu minulých let se zde již představili desetibojaři Tomáš Dvořák, Roman Šebrle, sprinteři Zuzana Hejnová, Denisa Rosolová, Pavel Maslák , koulaři Ladislav Prášil a Jan Marcel, kladiváři Lukáš Melich, Kateřina Šafránková a řada dalších.

 

 

Soutěž je zařazena do řádné termínové listiny Českého atletického svazu.

GDPR: vstupem na akci bere návštěvník/účastník na vědomí, že areál akce je veřejným místem a pořízené fotografie a videozáběry můžou být použity ke komerčním účelům, prezentacím i informačním účelům!

 

PARDUBICKÝ ATLETICKÝ MÍTINK 2022

30. ročník

VELKÉ CENY PARDUBICKÝCH FIREM A PODNIKŮ

 

Datum: 14. června 2022 od 16.00 h    

 

Místo: Městský atletický stadión v Pardubicích na Dukle, Čs. Armády 2515


Startují: řádně přihlášení jednotlivci


Přihlášky: atletické oddíly přihlašují své závodníky přes webovou stránku ČAS a to od pondělí 6. 6. 2022 do neděle 12. 6. 2022 do 20:00 hodin. Seznam přihlášených bude k dispozici na stránkých ČASu. Přihlášky cizinců a pozdější přihlášky posílejte na hvezda-pardubice@seznam.cz nebo na karnikova@atletika-pardubice.cz

Startovné: 150,- Kč za každý start přihlášený předem, úhrada při prezentaci v den závodu, minimálně hodinu před zahájení disciplíny. 


V tříhodinovém bloku sportovních soutěží proběhnou Velké ceny pardubických firem a podniků. Můžete se těšit na 12 atletických disciplín za účasti i nejlepších českých atletických reprezentantů, včetně atletů ze zahraničí a také na 9 vložených běhů pro žákovské kategorie.

 

Odměny: pro první tři závodníky jsou připraveny finanční odměny, žákovské kategorie získají diplom a medaili

               Velké ceny: 1. = 3.000,-  2. = 2.000,-  3. = 1.000,-

               Malé ceny:  1. = 1.500,-  2. = 1.000,-  3. =   500,-

  

PROPOZICE        SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH       VÝSLEDKY 

 

 
 
Tento největší závod východočeské atletiky je mezi sportovci velmi oblíben. Věříme, že stejně, jako v letech minulých, proběhne celá akce ve slavnostní atmosféře a za účasti celé řady osobností kulturního, společenského, sportovního i politického života nejen města Pardubic. Každoročními účastníky jsou přední reprezentanti české atletiky, v průběhu minulých let se zde již představili desetibojaři Tomáš Dvořák, Roman Šebrle, sprinteři Zuzana Hejnová, Denisa Rosolová, Pavel Maslák , koulaři Ladislav Prášil a Jan Marcel, kladiváři Lukáš Melich, Kateřina Šafránková a řada dalších.

Soutěž je zařazena do řádné termínové listiny Českého atletického svazu.

GDPR: vstupem na akci bere návštěvník/účastník na vědomí, že areál akce je veřejným místem a pořízené fotografie a videozáběry můžou být použity ke komerčním účelům, prezentacím i informačním účelům!

 

PARDUBICKÝ ATLETICKÝ MÍTINK 2021

29. ročník

VELKÉ CENY PARDUBICKÝCH FIREM A PODNIKŮ

Datum: 25. srpna 2021 od 16.30 h    

Místo: Městský atletický stadión v Pardubicích na Dukle, Čs. Armády 2515

Startují: řádně přihlášení jednotlivci

Přihlášky: atletické oddíly přihlašují své závodníky přes webovou stránku ČAS od pondělí 16. 8. 2021 do pondělí 23. 8. 2021 do 18:00 hodin. Seznam přihlášených bude k dispozici na stránkých ČASu. Přihlášky cizinců posílejte na hvezda-pardubice@seznam.cz nebo na karnikova@atletika-pardubice.cz

Startovné: 150,- Kč za každý start přihlášený předem, úhrada při prezentaci v den závodu, minimálně hodinu před zahájení disciplíny. 

V tříhodinovém bloku sportovních soutěží proběhnou Velké ceny pardubických firem a podniků. Můžete se těšit na 12 atletických disciplín za účasti i nejlepších českých atletických reprezentantů, včetně atletů ze zahraničí a také na 9 vložených běhů pro žákovské kategorie.

Ochrana zdraví před COVID-19:

Pro vstup na akci je nutné splnit podmínky pro vstup návštěvníků na akci vydané platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR či opatřeními vydanými příslušnou hygienickou stanicí v Pardubicích. Ke dni vydání těchto propozic se jedná o tyto podmínky:

a) osoba (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

d) osoba (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) doloží prodělání nemoci ne starší 180 dnů.

Před vstupem do areálu je každý návštěvník povinen se s aktuálními podmínkami seznámit a vstupem do prostor areálu se zavazuje je dodržovat.  Na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené výše nebo nejsou schopny a/nebo ochotny splnění těchto podmínek na místě prokázat. Návštěvníci jsou povinni splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je pořadatel akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci.

Před vstupem do areálu bude k dispozici stan, kde bude možné nechat se v případě potřeby otestovat!

  

PROPOZICE        SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH       VÝSLEDKY 

 

 Tento největší závod východočeské atletiky je mezi sportovci velmi oblíben. Věříme, že stejně, jako v letech minulých, proběhne celá akce ve slavnostní atmosféře a za účasti celé řady osobností kulturního, společenského, sportovního i politického života nejen města Pardubic. Každoročními účastníky jsou přední reprezentanti české atletiky, v průběhu minulých let se zde již představili desetibojaři Tomáš Dvořák, Roman Šebrle, sprinteři Zuzana Hejnová, Denisa Rosolová, Pavel Maslák , koulaři Ladislav Prášil a Jan Marcel, kladiváři Lukáš Melich, Kateřina Šafránková a řada dalších.

 Soutěž je zařazena do řádné termínové listiny Českého atletického svazu.

 

GDPR: vstupem na akci bere návštěvník/účastník na vědomí, že areál akce je veřejným místem a pořízené fotografie a videozáběry můžou být použity ke komerčním účelům, prezentacím i informačním účelům!

 

PARDUBICKÝ ATLETICKÝ MÍTINK 2020

28. ročník

VELKÉ CENY PARDUBICKÝCH FIREM A PODNIKŮ

Datum: nový termín středa 22. 7. 2020 od 16.30 h

Místo: Městský atletický stadión v Pardubicích na Dukle, Čs. Armády 2515

Startují: řádně přihlášení jednotlivci

Přihlášky: atletické oddíly přihlašují své závodníky přes webovou stránku ČAS od pondělí 13. 7. 2020 do neděle 19. 7. 2020 do 24:00 hodin. Seznam přihlášených bude k dispozici na stránkých ČASu. Přihlášky cizinců posílejte na hvezda-pardubice@seznam.cz nebo na karnikova@atletika-pardubice.cz

Startovné: 100,- Kč za každý start přihlášený předem, úhrada při prezentaci v den závodu, minimálně hodinu před zahájení disciplíny. 

V tříhodinovém bloku sportovních soutěží proběhnou Velké ceny pardubických firem a podniků. Můžete se těšit na 12 atletických disciplín za účasti i nejlepších českých atletických reprezentantů, včetně atletů ze zahraničí a také na 2 vložené běhy pro děti.

  

PROPOZICE        SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH       VÝSLEDKY 

 

 

 Soutěž je zařazena do řádné termínové listiny Českého atletického svazu.

 Časový pořad:

16,30 h

Slavnostní zahájení

16,35 h

100 m Ž

 

 Koule M

16,40 h

60 m Žci + Žky

 

 Kladivo Ž

17,00 h

800 m Ž

 

 

17,15 h

800 m M

 

 

17,30 h

300 m Žci + Žky

 Trojskok M

 Disk M

17,40 h

400 m Ž 

 

 

17,50 h

400 m M

 

 

18,30 h

200 m Ž 

 Dálka M

 Kladivo M

19,00 h

Slavnostní zakončení

 

 

Finanční odměny ve velkých cenách:

Muži: 800 m, dálka, trojskok, koule, disk, kladivo

Ženy: 200, 400 m, 800 m, kladivo

1.    místo = 4.000,- Kč

2.    místo = 3.000,- Kč

3.    místo = 2.000,- Kč

4.    místo = 1.000,- Kč

5.    místo =    500,- Kč

V ostatních disciplínách obdrží závodníci věcné ceny. V kategoriích žactva získají první tři závodníci medaile a diplomy.

Závodníci, kteří svým výkonem nedosáhnou na finanční odměnu, obdrží věcnou cenu.

  Limity:

MUŽI

Limity A

na vyplacení celých peněz

Limity B

na vyplacení ½ peněz

800 m

1:51,00 min

1:54,50 min

Dálka

7,30 m

7,00 m

Trojskok

15,00 m

14,30

Rastr v Náhled 1 - běžecKoule

16,60 m

15,50

Disk

54,00 m

49,00

Kladivo

59,00 m

55,00

 

ŽENY

Limity A

na vyplacení celých peněz

Limity B

na vyplacení ½ peněz

200 m

24,25 min

24,80 s

400 m

55,25 m

56,50 s

800 m

2:08,50 min

2:12,00 min

Kladivo

58,00 m

52,00 m

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Děkujeme partnerům Pardubického atletického mítinku 2020

 
 

PARDUBICKÝ ATLETICKÝ MÍTINK 2019

27. ročník

VELKÉ CENY PARDUBICKÝCH FIREM A PODNIKŮ

Datum: úterý 25. června 2019 od 16.30 h

Místo: Městský atletický stadión v Pardubicích na Dukle, Čs. Armády 2515

Startují: řádně přihlášení jednotlivci

Přihlášky: atletické oddíly přihlašují své závodníky přes webovou stránku ČAS od pondělí 17. 6. 2019 do neděle 23. 6. 2019 do 20:00 hodin. Seznam přihlášených bude k dispozici na stránkých ČASu. Přihlášky cizinců posílejte na hvezda-pardubice@seznam.cz

Startovné: 100,- Kč za každý start přihlášený předem, úhrada při prezentaci v den závodu, minimálně hodinu před zahájení disciplíny. 

V tříhodinovém bloku sportovních soutěží proběhnou Velké ceny pardubických firem a podniků. Můžete se těšit  na 17 atletických disciplín za účasti i nejlepších českých atletických reprezentantů, včetně atletů ze zahraničí a 2 vložené běhy pro děti.

  

PROPOZICE        SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH       VÝSLEDKY 

 

  Soutěž je zařazena do řádné termínové listiny Českého atletického svazu.

 

                                                                      

  

Děkujeme partnerům Pardubického atletického mítinku 2019

 


PARDUBICKÝ ATLETICKÝ MÍTINK 2018

26. ročník

VELKÉ CENY PARDUBICKÝCH FIREM A PODNIKŮ

Datum: úterý 26. června 2018 od 16.30 h

Místo: Městský atletický stadión v Pardubicích na Dukle, Čs. Armády 2515

Startují: řádně přihlášení jednotlivci

Přihlášky: atletické oddíly přihlašují své závodníky přes webovou stránku ČAS od pondělí 18. 6. 2018 do neděle 24. 6. 2018 do 20:00 hodin. Seznam přihlášených bude k dispozici na stránkých ČASu. Přihlášky cizinců posílejte na hvezda-pardubice@seznam.cz

Startovné: 100,- Kč za každý start přihlášený předem, úhrada při prezentaci v den závodu, minimálně hodinu před zahájení disciplíny. 

V tříhodinovém bloku sportovních soutěží proběhnou Velké ceny pardubických firem a podniků. Tedy 18 atletických disciplín za účasti i nejlepších českých atletických reprezentantů, včetně atletů ze zahraničí a 2 vložené běhy pro děti.

 

 

PROPOZICE               VÝSLEDKY 

 

Soutěž je zařazena do řádné termínové listiny Českého atletického svazu 

 

PARTNEŘI VELKÝCH CEN                                                          OSTATNÍ PARTNEŘI

             

 

 


PARDUBICKÝ ATLETICKÝ MÍTINK 2017

25. ročník

Datum: pondělí 17. června 2017 od 16.30 h

Místo: Městský atletický stadión v Pardubicích na Dukle, Čs. Armády 2515

Startují: řádně přihlášení jednotlivci

Přihlášky: atletické oddíly přihlašují své závodníky přes webovou stránku ČAS od středy 14. 6. 2017 do neděle 18. 6. 2017 do 20:00 hodin. Seznam přihlášených bude k dispozici na stránkých ČASu. Přihlášky cizinců posílejte na hvezda-pardubice@seznam.cz

Startovné: 100,- Kč za každý start přihlášený předem, úhrada při prezentaci v den závodu, minimálně hodinu před zahájení disciplíny. Přihláška na místě v den závodu 150,- Kč.

V tříhodinovém bloku sportovních soutěží proběhne 18 Velkých cen pardubických firem a podniků. Tedy 18 atletických disciplín za účasti i nejlepších českých atletických reprezentantů, včetně atletů ze zahraničí.

 

 

  

PROPOZICE               VÝSLEDKY 

 


   PARTNEŘI VELKÝCH CEN                                                          OSTATNÍ PARTNEŘI

                      

 

NAPSALI O NÁS:

Pardubický deník - sobota 17. června 2017

          

  MF dnes - úterý 20. června 2017

 

MF dnes - středa 21. června 2017

 


 

 

NAŠI SPONZOŘI A PARTNEŘI