HVĚZDA PARDUBICE


Dětský den s atletikou 2023

 

Během Dětského dne s atletikou 2023 dětem opět představíme jednotlivé atletické disciplíny, které si budou moci samozřejmě i vyzkoušet. Disciplíny, které je čekají: sprint, překážky, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí, hod diskem, kladivem, oštěpem (raketkou), opičí dráha, střelba na basketbalový koš, házení na cíl a spousta dalších disciplín.

Termínem konání je NEDĚLE 27. SRPNA 2023 - od 9 do 13 hodin  

Věříme, že děti si tento den opět skvěle užijí a podpoříme tak jejich sportovní vyžití. Naším záměrem je přivést více dětí ke sportu a rozvíjet jejich pohybové dovednosti. Rádi bychom pro účastníky akce znovu zajistili i kulturní program, který by dokreslil atmosféru sportovního dne a v loňském roce byl velmi vydařený. Opět chceme pro děti přichystat i bohaté odměny za jejich snažení.

GDPR: vstupem na akci bere návštěvník/účastník na vědomí, že areál akce je veřejným místem a pořízené fotografie a videozáběry můžou být použity ke komerčním účelům, prezentacím i informačním účelům!

Na co se můžete těšit?

 • skvělé soutěže, nafukovací atrakce, malování na obličej, lunapark ROCHL, 

 • ukázka vozu městské policie, prohlídka vozů Hasičského záchranného sboru

 • možnost zjistit složení svého těla na „chytré“ váze – jak je na tom Vaše tělo?

 • vstup zdarma, hrací karta k soutěžím 100,- Kč

 • dárky a ceny pro všechny děti - pro děti jsou připravena i moc krásná dětská trička

 • v rámci slosování hracích karet bude možné vyhrát pěkné ceny od společnosti     další zajímavé poukazy

 

Hlavními partnery akce jsou  Nadace Lenky a Romana Šmiberských 

a společnosti TOP CENTRUMJHV ENGINEERING a BARTH REKLAMKA

 

Díky kterým jsme mohli pro děti připravit moc pěkná trička i další dárky. Děkujeme...

 

       

 

Poděkování patří i ostaním partnerům Dětského dne s atletikou, bez jejichž podpory by nebylo možné tento skvělý sportovní den pro děti uskutečnit...

 

 
Dětský den s atletikou 2022

 

Během Dětského dne s atletikou 2022 dětem opět představíme jednotlivé atletické disciplíny, které si budou moci samozřejmě i vyzkoušet. Disciplíny, které je čekají: sprint, překážky, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí, hod diskem, kladivem, oštěpem (raketkou), opičí dráha, střelba na basketbalový koš, házení na cíl a spousta dalších disciplín.

Termínem konání je NEDĚLE 8. KVĚTNA 2022 - od 9 do 13 hodin  

Věříme, že děti si tento den opět skvěle užijí a podpoříme tak jejich sportovní vyžití. Naším záměrem je přivést více dětí ke sportu a rozvíjet jejich pohybové dovednosti. Rádi bychom pro účastníky akce znovu zajistili i kulturní program, který by dokreslil atmosféru sportovního dne a v loňském roce byl velmi vydařený. Opět chceme pro děti přichystat i bohaté odměny za jejich snažení.

GDPR: vstupem na akci bere návštěvník/účastník na vědomí, že areál akce je veřejným místem a pořízené fotografie a videozáběry můžou být použity ke komerčním účelům, prezentacím i informačním účelům!

Na co se můžete těšit?

 • skvělé soutěže, nafukovací atrakce, malování na obličej, lunapark ROCHL, 

 • ukázka vozu městské policie, prohlídka vozů Hasičského záchranného sboru

 • možnost zjistit složení svého těla na „chytré“ váze – jak je na tom Vaše tělo?

 • vstup zdarma, hrací karta k soutěžím 70,- Kč

 • dárky a ceny pro všechny děti - pro děti jsou připravena i moc krásná dětská trička

 • v rámci slosování hracích karet bude možné vyhrát pěkné ceny od společnosti     další zajímavé poukazy

 

Hlavními partnery akce jsou  Nadace Lenky a Romana Šmiberských 

a společnosti TOP CENTRUMJHV ENGINEERING a BARTH REKLAMKA

 

Díky kterým jsme mohli pro děti připravit moc pěkná trička i další dárky. Děkujeme...

 

       

 

Poděkování patří i ostaním partnerům Dětského dne s atletikou, bez jejichž podpory by nebylo možné tento skvělý sportovní den pro děti uskutečnit...

 


 
Dětský den s atletikou 2021

 

Během Dětského dne s atletikou 2021 dětem opět představíme jednotlivé atletické disciplíny, které si budou moci samozřejmě i vyzkoušet. Disciplíny, které je čekají: sprint, překážky, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí, hod diskem, kladivem, oštěpem (raketkou), opičí dráha, střelba na basketbalový koš, házení na cíl a spousta dalších disciplín.

Termínem konání je PONDĚLÍ 30. SRPNA 2021 - od 13 do 18 hodin  

Věříme, že děti si tento den opět skvěle užijí a podpoříme tak jejich sportovní vyžití. Naším záměrem je přivést více dětí ke sportu a rozvíjet jejich pohybové dovednosti. Rádi bychom pro účastníky akce znovu zajistili i kulturní program, který by dokreslil atmosféru sportovního dne a v loňském roce byl velmi vydařený. Opět chceme pro děti přichystat i bohaté odměny za jejich snažení.

 

Ochrana zdraví před COVID-19:

Pro vstup na akci je nutné splnit podmínky pro vstup návštěvníků na akci vydané platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR či opatřeními vydanými příslušnou hygienickou stanicí v Pardubicích. Ke dni vydání těchto propozic se jedná o tyto podmínky:

a) osoba (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

d) osoba (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) doloží prodělání nemoci ne starší 180 dnů.

Před vstupem do areálu je každý návštěvník povinen se s aktuálními podmínkami seznámit a vstupem do prostor areálu se zavazuje je dodržovat.  Na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené výše nebo nejsou schopny a/nebo ochotny splnění těchto podmínek na místě prokázat. Návštěvníci jsou povinni splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je pořadatel akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci.

Před vstupem do areálu bude k dispozici stan, kde bude možné nechat se v případě potřeby otestovat!

 

GDPR: vstupem na akci bere návštěvník/účastník na vědomí, že areál akce je veřejným místem a pořízené fotografie a videozáběry můžou být použity ke komerčním účelům, prezentacím i informačním účelům!


 
Dětský den s atletikou 2020

 

Během Dětského dne s atletikou 2020 dětem opět představíme jednotlivé atletické disciplíny, které si budou moci samozřejmě i vyzkoušet. Disciplíny, které je čekají: sprint, překážky, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí, hod diskem, kladivem, oštěpem (raketkou), opičí dráha, střelba na basketbalový koš, házení na cíl a spousta dalších disciplín.

Nový termín: neděle 30. 8. 2020 - od 9 do 14 hodin 

Věříme, že děti si tento den opět skvěle užijí a podpoříme tak jejich sportovní vyžití. Naším záměrem je přivést více dětí ke sportu a rozvíjet jejich pohybové dovednosti. Rádi bychom pro účastníky akce znovu zajistili i kulturní program, který by dokreslil atmosféru sportovního dne a v loňském roce byl velmi vydařený. Opět chceme pro děti přichystat i bohaté odměny za jejich snažení.

Na co se můžete těšit?

 

Hlavními partnery akce jsou  Nadace Lenky a Romana Šmiberských a společnosti TOP CENTRUMJHV ENGINEERING a BARTH REKLAMKA

Díky kterým jsme mohli pro děti připravit moc pěkná trička i další dárky. Děkujeme...

 

 PRO MILOVNÍKY BĚHŮ jsme připravili:

10.00 h = „Lidový běh“ – trasa na okruhu 2,5 km

13.00 h = „Běh pro rodiče s dětmi“ – 400 m na dráze Městského atletického stadionu

16.00 h = „Desítka Hvězdy Pardubice“ – silniční běh na 10 km 

 

Mediální partner akce:

                                        

       

 

             

 

 


Dětský den s atletikou 2019

Během Dětského dne s atletikou 2019 dětem opět představíme jednotlivé atletické disciplíny, které si budou moci samozřejmě i vyzkoušet. Disciplíny, které je čekají: sprint, překážky, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí, hod diskem, kladivem, oštěpem (raketkou), opičí dráha, střelba na basketbalový koš, házení na cíl a spousta dalších disciplín.

Termínem konání bude 8. květen 2019 - od 9 do 14 hodin

Věříme, že děti si tento den opět skvěle užijí a podpoříme tak jejich sportovní vyžití. Naším záměrem je přivést více dětí ke sportu a rozvíjet jejich pohybové dovednosti. Rádi bychom pro účastníky akce znovu zajistili i kulturní program, který by dokreslil atmosféru sportovního dne a v loňském roce byl velmi vydařený. Opět chceme pro děti přichystat i bohaté odměny za jejich snažení.

Na co se můžete těšit?

 

Hlavními partnery akce jsou Nadace Lenky a Romana Šmiberských a společnosti TOP CENTRUM a JHV ENGINEERING

Díky kterým jsme mohli pro děti připravit moc pěkná trička i další dárky. Děkujeme...

                                           

 

 PRO MILOVNÍKY BĚHŮ jsme připravili:

10.00 h = „Lidový běh“ – trasa na okruhu 2,5 km

10.30 h = „Desítka Hvězdy Pardubice“ – silniční běh na 10 km

13.00 h = „Běh pro rodiče s dětmi“ – 400 m na dráze Městského atletického stadionu

 

 

Mediální partner akce:

 

       

 


Dětský den s atletikou 2018

 

 

           

Den plný zábavy a sportu se vydařil. Největším úspěchem pro nás je to, že děti si odnesly spousty nových zážitků i drobné dárky za své snažení. Úsměvy na tvářích dětí nám vždy dodají energii, pustit se s chutí do příprav dalšího ročníku.

Společně s dětským dnem  2018 proběhl na Městském atletickém stadioně i běh na 10 km pod názvem "Desítka Hvězdy Pardubice" v romci kterého se konalo Mistrovství ČR veteránů. Bylo to velmi zajímavé propojení generací od těch nejmenších a po seniorské sportovce. Behem dne se na stadionu v rámci obou akcí pohybovalo na 1 600 lidí, což je nebývalý počet. Jsme velmi rádi, že se nám tato akce daří a děkujeme tímto našim partnerům, bez kterých by jsme tak velkou akci nebyli schopni přichystat.

Co na děti čekolo v roce 2018:

 

Akce se konala za podpory Nadace Lenky a Romana Šmiberských, díky kterým jsme mohli pro děti připravit řadu dárků. Děkujeme...

 PRO MILOVNÍKY BĚHŮ:

10.00 h = „Lidový běh“ – trasa na okruhu 2,5 km

10.30 h = „Desítka Hvězdy Pardubice“ – silniční běh na 10 km, v rámci kterého se poběží i MISTROVSTVÍ ČR VETERÁNŮ 

13.00 h = „Běh pro rodiče s dětmi“ – 400 m na dráze Městského atletického stadionu

 

 

V roce 2017 proběhl první ročník této akce pro děti a mladé sportovce. Jeho hodnocení bylo velmi kladné, nejenže jsme jako pořadatelé tuto sportovní událost skvěle zvládli, ale především účast a zájem dětí o atletické sportovní vyžití byl nad naše nejpříznivější očekávání. Na městský atletický stadion přišlo na 700 dětí, které si sportovní den skvěle užili a vyzkoušeli si, co obnáší jednotlivé atletické disciplíny, k dispozici jim byl i skákací hrad, malování na obličej, balónky a spousta dalších atrakcí.

Důvodem, proč jsme se rozhodli opakovat tuto skvělou akci, je úspěch, který jsme sklidili po obou ročnících a následně počet dětí, které si přihlásily do našeho sportu.


 

 

NAŠI SPONZOŘI A PARTNEŘI