HVĚZDA PARDUBICE


 

                                                           

 


 

Atletická přípravka je pro nejmenší děti od 6-ti let. Cílem přípravky v atletickém klubu Hvězda Pardubice je všestranný rozvoj pohybových schopností dítěte. Zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy míčových her, gymnastiky a základních atletických disciplín. Tréninky jsou prováděny formou hry, aby nedocházelo přesycení a znechucení sportováním. 

I pro tyto děti pořádáme několik závodů:

·         soutěž družstev atletických přípravek Pardubicka

·         veřejné závody

·         Mikulášský běh

 

Pro Mladší žactvo máme v roce 2020 připraveno několik tréninkových skupin. Do této věkové kategorie spadají děti ve věku 12 – 13 let. V této věkové kategorii se již děti učí nácvik technických disciplín, správnou techniku běhu. V našem atletickém klubu se snažíme, aby si děti vyzkoušely veškeré disciplíny a aby nedocházelo k jednostrannému zatížení. Stále je kladen důraz na všestranné zaměření. Oproti přípravkám je v této skupině kladen vyšší důraz na závodní činnost, účast na závodech (min. 6 startů + víceboj).

 

Nejstarší věkovou kategorií této sekce je Žactvo. Tréninkovou skupinu navštěvují děti ve věku 14 – 15 let. Tato skupina je již více zaměřena na výkonnostní sport. Podle předchozích výsledků zde dochází ke specializacím k disciplínám, ve kterých dítě podává nejlepší výsledky. Děti se účastní nejenom závodů družstev, ale také krajských přeborů a ti nejlepší závodníci se dále účastní i mistrovských soutěží, včetně olympiády mládeže. Je zde požadavek minimálně 10-ti startů. 

NAŠI SPONZOŘI A PARTNEŘI