HVĚZDA PARDUBICE


 

                                                            

 


 

S rokem 2010 se dostalo atletickému oddílu Hvězda Pardubice významné pocty. Na základě výborných sportovních výsledků a dosavadní kvalitní péče o atletickou mládež přiřadil Český atletický svaz s platností od 1. ledna 2010 atletickému oddílu Sportovní středisko atletiky (dále jen SpS). Rozhodnutí padlo na základě vyhodnocení sportovní úspěšnosti v roce 2009. 

NAŠI SPONZOŘI A PARTNEŘI