HVĚZDA PARDUBICE


 

                                                            

  


 

Základním úkolem SpS je rozvíjet všeobecné sportovní dovednosti, ale také specifickou atletickou přípravu. Jeho dalším úkolem je získat u mládeže pozitivní vztah k aktivní pohybové a sportovní činnosti. Zařazení SpS pro atletický oddíl Hvězda Pardubice je významným posunem činnosti tohoto největšího východočeského atletického oddílu.

V současné době je v péči atletického oddílu 270 žáků a žákyň a 380 sportovců přípravky od 6 let v celkem 14 družstvech. Tímto počtem patří Středisko mezi vůbec největší v České republice a stále ještě nabírá nové zájemce.

Tréninky probíhají v odpoledních hodinách. Děti jsou do skupin rozděleny dle věku, vždy po dvou ročnících. Pro letošní rok jsme rozšířili trenérskou základnu a díky tomu můžeme nabídnout více tréninkových skupin.

V období prázdnin pořádáme pro zájemce příměstský atletický tábor.

Veškeré informace o závodech, chystaných akcích, tréninku, fotografie apod. naleznete na našich webových stránkách nebo na našem facebookovém profilu Atletika Pardubice.

Atletická přípravka Hvězdy Pardubice má i svůj vlastní facebookový profil Atletická minipřípravka a přípravka, kde najdete informace přímo od Vaší trenérky. 

 


Kontaktní osoba: Iva Toušová, 775 907 122, ivatousova@seznam.cz

Kancelář: 466 304 881, nebo mail: hvezda-pardubice@seznam.cz 

 


 

 

 

 

NAŠI SPONZOŘI A PARTNEŘI