HVĚZDA PARDUBICE


 

Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze.

Hvězda Pardubice organizačně zahrnuje oddíl atletiky a oddíly policie. Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti a vždy v zájmu spolku.

 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze spolku

b) výbor spolku

c) kontrolní komise

d) rozhodčí komise

 

 

Výbor spolku:                

Iva Tlapáková (Toušová) - předseda

Ing. Jana Kárníková – místopředseda

Miroslav Wastl – místopředseda

Miloš Vojta – člen

RNDr. Jan Zajíc – člen

Mgr. Jaroslav Jón – člen

 

 

Kontrolní a rozhodčí komise:    

Eva Kučerová – předseda komise

Petr Gdula

 Alexandr Švercl

 

 


Zápisy výboru 2023:

 

     

 

Zápisy výboru 2022:

                

 

Zápisy výboru 2021:

                  

 

Zápisy výboru 2020:

                   

 

Zápisy výboru 2019:

                    

 

Zápisy výboru 2018:

1/2018   2/2018     3/2018     4/2018     5/2018     6/2018     7/2018

 

Zápisy výboru 2017:

1/2017   2/2017   3/2017   4/2017   5/2017   6/2017   7/2017   8/2017   9/2017

 

NAŠI SPONZOŘI A PARTNEŘI