HVĚZDA PARDUBICE


2022 

Pro více jak 140 policistů a občanských zaměstnanců Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, kteří se sdružují ve volnočasových sportovních aktivitách policejních oddílů, které jsou součástí spolku Hvězda Pardubice z.s., si i rok 2022 připravil další překvapení a překážky v jejich sportovních aktivitách. Nasazování policistů v opatřeních k ukrajinské uprchlické krizi, dočasně obnovená kontrola hranic se Slovenskem v souvislosti s nelegální migrací, komunální volby apod. Přesto se našim sportovcům podařilo v maximální možné míře využít zbývajícího volného času k rozvoji své tělesné zdatnosti, zlepšování a upevňování fyzického zdraví a psychické odolnosti formou regenerace a aktivního odpočinku.

I v roce 2022 bylo pro oddíly stolního tenisu, kopané, policejních dovedností, volejbalu, florbalu, sálové kopané, badmintonu a tenisu hlavní náplní organizování sportovních aktivit svým členů, účast na soutěžích, turnajích a přeborech nižších tříd, organizování vlastních turnajů a také ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje při organizování krajských postupových i nepostupových přeborů policie.


2021 

Pro policisty a občanské zaměstnance Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, kteří se sdružují ve volnočasových sportovních aktivitách policejních oddílů, které jsou součástí spolku Hvězda Pardubice z.s., se i rok 2021 stal sportovně atypickým díky pandemií Coronaviru. Neustálé změny v mimořádných opatřeních a nasazováním především policistů k jejich zajišťování ztěžovalo maximální využít volného času k rozvoji své tělesné zdatnosti, zlepšování a upevňování fyzického zdraví a psychické odolnosti formou regenerace a aktivního odpočinku.

Stejně jako v roce 2020 oddíly stolního tenisu, kopané, sebeobrany, volejbalu, florbalu, sálové kopané, badmintonu a tenisu měli v roce 2021 jako hlavní náplň organizování sportovních aktivit svým členů, alespoň minimální účasti na povolených soutěžích, turnajích a přeborech nižších tříd, organizování vlastních turnajů a úzkou spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje při organizování krajských postupových i nepostupových přeborů policie.


2020 

Policisté a občanští zaměstnanci Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, kteří se sdružují ve volnočasových sportovních aktivitách policejních oddílů, které jsou součástí spolku Hvězda Pardubice z.s., se přes sportovně atypický a díky pandemií Coronaviru zcela převrácený rok snažili maximálně využít krátký čas uvolnění protipandemických opatření. A to k rozvoji své tělesné zdatnosti, zlepšování a upevňování fyzického zdraví a psychické odolnosti, formou regenerace a aktivního odpočinku. Stejně jako v roce 2019 byli organizováni v oddílech stolního tenisu, kopané, sebeobrany, volejbalu, florbalu, sálové kopané, badmintonu a tenisu.

Z hlavních náplní oddílů policie, tedy organizování sportovních aktivit svým členů, účasti na soutěžích, turnajích a přeborech nižších tříd, organizování vlastních turnajů a úzká spolupráce s Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje při organizování krajských postupových i nepostupových přeborů, se v roce 2020 podařilo realizovat sice jen zlomek, ale díky předchozí dlouhodobé práci s volným časem byla činnost oddílů policie a celého spolku Hvězda Pardubice z.s. jistě přínosem pro policisty a občanské zaměstnance při plnění jejich nelehkých úkolů v rámci policie ČR v roce 2020.


2019

Volnočasové sportovní aktivity policejních oddílů, které jsou součástí spolku Hvězda Pardubice z.s., jsou zaměřeny především na rozvoj tělesné zdatnosti, zlepšování a upevňování fyzického zdraví a psychické odolnosti policistů formou regenerace a aktivního odpočinku. Za tímto účelem byli v roce 2019 policisté Krajského ředitelství policie Pardubického kraje organizováni v oddílech stolního tenisu, kopané, sebeobrany, volejbalu, florbalu, sálové kopané, badmintonu a tenisu. Po ukončení činnosti úspěšného tanečního oddílu RockStyle a vzniku dvou nových oddílů se počet aktivně cvičících policistů a občanských zaměstnanců krajského ředitelství působících v Pardubicích rozrostl na 144 členů.

Hlavní náplní oddílů policie je organizovat sportovní aktivity svým členům při společných aktivitách, účast na soutěžích, turnajích a přeborech nižších tříd, organizování vlastních turnajů a úzká spolupráce s Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje při organizování krajských postupových i nepostupových přeborů.


2018

V roce 2018 oddíly policie úspěšně pokračovali ve své činnosti jako součást Hvězdy Pardubice.

Volnočasové sportovní aktivity policejních oddílů jsou součástí regenerace a aktivního odpočinku zaměřeného především na rozvoj tělesné zdatnosti, zlepšování a upevňování fyzického zdraví a psychické odolnosti policistů. Za tímto účelem byli v roce 2018 policisté Krajského ředitelství policie Pardubického kraje organizováni v oddílech kopané, cyklistiky, sebeobrany, volejbalu, florbalu a sálové kopané.

Jako hlavní náplň oddílů policie dlouhodobě přetrvává organizování sportovní aktivity jeho členů při společných aktivitách, účast na soutěžích, turnajích a přeborech, organizování vlastních turnajů a úzká spolupráce s Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje při organizování krajských postupových i nepostupových přeborů.


2017

V roce 2017 oddíly policie úspěšně pokračovali ve své činnosti jako součást Hvězdy Pardubice.

Volnočasové sportovní aktivity policejních oddílů jsou součástí regenerace a aktivního odpočinku zaměřeného především na rozvoj tělesné zdatnosti, zlepšování a upevňování fyzického zdraví a psychické odolnosti policistů. Za tímto účelem byli v roce 2017 policisté Krajského ředitelství policie Pardubického kraje organizováni v oddílech kopané, cyklistiky, sebeobrany, volejbalu, florbalu, sálové kopané a tanečním oddíle RockStyle, který koncem roku 2017 ukončil naši spolupráci.

Jako hlavní náplň oddílů policie dlouhodobě přetrvává organizování sportovní aktivity jeho členů při společných aktivitách, účast na soutěžích, turnajích a přeborech, organizování vlastních turnajů a úzká spolupráce s Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje při organizování krajských postupových i nepostupových přeborů.


2016

Volnočasové sportovní aktivity policejních oddílů, které jsou součástí Hvězdy Pardubice, jsou součástí regenerace a aktivního odpočinku zaměřeného především na rozvoj tělesné zdatnosti, zlepšování a upevňování fyzického zdraví a psychické odolnosti policistů. Za tímto účelem byli v roce 2016 policisté Krajského ředitelství policie Pardubického kraje organizováni v oddílech kopané, cyklistiky, sebeobrany, volejbalu, florbalu, sálové kopané a tanečním oddíle RockStyle.

Hlavní náplní oddílů policie je organizovat sportovní aktivity svým členům při společných aktivitách, účast na soutěžích, turnajích a přeborech, organizování vlastních turnajů a úzká spolupráce s Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje při organizování krajských postupových i nepostupových přeborů. 


 

 

 

NAŠI SPONZOŘI A PARTNEŘI