HVĚZDA PARDUBICE


HVĚZDA PARDUBICE z.s. 

Sídlo:                      Čs. Armády 2515, 530 02 Pardubice

IČO:                        26650193

DIČ:                        CZ26650193

Bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:               189185968/0300

Právní forma:          zapsaný spolek

Zapsaný:                  ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka: L 5164

Telefon:                   466 304 881

e-mail:                     hvezda-pardubice@seznam.cz

  

www:                      www.atletika-pardubice.cz 

      www.hvezda-pardubice.cz

Facebook:               www.facebook.com/atletikapardubice

 Vedení sportovního klubu Hvězda Pardubice

 

Iva Tlapáková (Toušová) 

předseda spolku, ekonom

Tel.: 775 907 122

E-mail: tlapakovaiva@email.cz, ivatousova@seznam.cz

 

 

Ing. Jana Kárníková

místopředseda spolku, marketink manager, PR

Tel.: 607 565 905

E-mail: karnikova@hvezda-pardubice.cz

 

 

Miroslav Wastl

místopředseda spolku

Tel: 605 749 963

E-mail: wastlm@seznam.cz

 

  

Běžecké závody

  

RNDr. Jan Zajíc 

místopředseda oddílu atletiky

Tel.: 724 172 882

E-mail: jan.zajic@upce.cz

 

NAŠI SPONZOŘI A PARTNEŘI